Tag: inspiration

  • “กระจอก ก็ต้องยอมรับ *แล้วกลับมาใหม่” 

    “กระจอก ก็ต้องยอมรับ *แล้วกลับมาใหม่” 

    ผมนึกถึงตอนเพิ่งกลับมาทำงานที่เมืองไทยปีแรกที่บริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศ และได้มีโอกาสทำ presentation ไปเสนอให้ผู้บริหารระดับสูง ผมทำ presentation ไปประมาณ 40 หน้า ผม present ไปได้ประมาณ 3 หน้า โดนไล่ถาม-ตอบคำถามของหน้านั้นจนจบประชุม ด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าหน้านี้ผิด หน้าอื่นก็คงไม่ต้องดูเพราะมันก็ต้องผิดแน่ๆ